Soluna en de ondernemer

Soluna en de ondernemer

Steeds vaker weten ondernemers de weg naar Soluna te vinden

Planning

Soluna  maakt inzichtelijk in welke mate financiële producten en diensten kunnen bijdragen aan het realiseren van uw ondernemersdoelstellingen ten aanzien van  de risico’s die u loopt in uw bedrijfsvoering de inzet van arbeidsvoorwaarden als motivatie- en productiviteitsimpuls van uw persoonlijke situatie

Daartoe worden de huidige omstandigheden geïnventariseerd en geanalyseerd. Via een heldere rapportage krijgt u inzicht in mogelijke punten ter verbetering, dan wel aanpassingen die noodzakelijk zijn in verband met actuele wettelijke verplichtingen of inmiddels gewijzigde bedrijfsmatige of persoonlijke omstandigheden.

Risico’s

U kunt als klant van Soluna  rekenen op ondersteuning bij uw persoonlijke financiële planning van inkomen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, bij pensionering of verkoop van uw onderneming.

Onze adviseurs zijn goed op de hoogte van uw omstandigheden en zorgen via research, adequate signalering en zorgvuldige verslaglegging voor een optimale situatie. Door internet te gebruiken in het dagelijkse berichtenverkeer is het mogelijk sneller en efficiënter te communiceren en uw persoonlijke planning pro actief aan te passen aan persoonlijke, wettelijke en/of fiscale veranderingen.

Financieringen

Als ondernemer kunt u zowel privé, bijvoorbeeld in een woonhuis, als zakelijk investeren. Het regelen van een hypotheek voor een ondernemer vraagt een andere benadering dan die voor een particulier.
Jaarcijfers, branchegegevens, prognoses zijn allemaal zaken die bij de privé hypotheek van de ondernemer een rol spelen. Ook het fiscale aspect is hier van veel groter belang. Overleg tussen de accountant en de hypotheekadviseur is daarom onontbeerlijk. De adviseurs van Soluna hebben niet alleen kennis en ervaring op dit gebied ze hebben ook nog de juiste afzetkanalen om uw hypotheek goed te verzorgen.

Voor een aanvraag van een zakelijke financiering kunt u eveneens bij Soluna  terecht. Of  het nu gaat om een goodwill financiering, een bedrijfsovername, een management buy-out (of buy in).

Bij Soluna  kunt u terecht met al uw investeringsvraagstukken. Soluna  kan tevens uw belangenbehartiger zijn naar uw ‘huisbank’.